David Renkema, eerstelijns zorgjurist
David Renkema, eerstelijns zorgjursit

Vanuit een grote mate van deskundigheid lever ik degelijk juridisch werk tegen een redelijke prijs. Dit met een scherp oog voor de praktijk, met veel inzet en betrokkenheid. Met hart voor de eerstelijnszorg.

Ruim 20 jaar ervaring als jurist, waarvan zeven jaar als advocaat en ruim tien jaar in de gezondheidszorg. Tot medio 2021 heb ik gewerkt als jurist van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). In die hoedanigheid heb ik duizenden juridische vragen van huisartsen beantwoord, met name in juridische kwesties aangaande de zakelijke kant van de praktijkvoering. Zo heb ik menig huisarts verder geholpen bij bijvoorbeeld maatschapsvorming, issues binnen de maatschap, juridisch vormgeven van allerlei samenwerkingen (o.a. multidisciplinair en onderling), overnamekwesties en problemen met zorgverzekeraars. Ik werk vanuit een sterke betrokkenheid met de eerstelijnszorg. Sinds medio 2021 bied ik mijn juridische diensten aan vanuit mijn eigen onderneming. Met de LHV heb ik goede samenwerkingsafspraken.

Mijn doelstelling: u als eerstelijnszorgaanbieder of organisatie in de eerstelijnszorg als juridisch partner ontzorgen op juridisch gebied. Zodat u de tijd heeft om te doen waar ú goed in bent en kennis van heeft.

Ik loods eerstelijnszorgaanbieders zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en tandartsen, alsmede organisaties in de eerstelijnszorg met rust én betrokkenheid door juridische kwesties heen.

Wat kan ik concreet voor u betekenen?