Ik werk veel voor huisartsen en huisartsenorganisaties. Tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgaanbieders kan ik ook goed van dienst zijn. Met meer dan twintig jaar ervaring richt ik me vooral op de zakelijk-juridische kant van de praktijkvoering.

Eerstelijnszorgaanbieders zijn op zakelijk gebied heel zelfredzaam. Ook op juridisch gebied: contracten worden met behulp van modellen vaak zelf gemaakt. Juridische discussies met zorgverzekeraars over vergoedingen worden door de zorgaanbieder zelf gevoerd. Daar lijkt vanuit kostenoogpunt veel voor te zeggen: kosten van juridisch advies zijn vaak hoog. Vaak ook omdat er een vergaand gespecialiseerde en daardoor dure advocaat wordt ingeschakeld. De prijs van het dan helemaal maar niet inschakelen van een jurist heb ik echter ook gezien: kostbare juridische brokken ten gevolge van niet goed doordachte contracten. Of er blijft geld liggen omdat de discussie met de zorgverzekeraar over vergoedingen maar niet wordt doorgezet.

Het is mijn ambitie om u hiervoor een oplossing te bieden. Met mijn eerdere ervaring als LHV-jurist ken ik de wereld van de eerstelijnszorg als geen ander. Ik bied mijn diensten aan tegen een redelijk tarief, beduidend lager dan een advocatentarief. Ik richt mij op kwesties waarvoor inschakeling van een vergaand gespecialiseerde advocaat ook helemaal niet nodig is, maar betrokkenheid van een jurist wél in uw belang is. Ik ga vooral praktisch te werk en wil kwesties niet overmatig juridificeren. Zo nodig verwijs ik u door of schakel in overleg met u een specialist in. Ik heb hiervoor een groot netwerk van specialisten op juridisch en fiscaal gebied.

Mijn werk laat zich goed samenvatten als “juridisch praktijkadviseur”.
Uw praktisch ingestelde jurist met veel kennis van de eerstelijnszorg.
 

Wat kan ik concreet voor u betekenen?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Kwesties rondom maatschappen: begeleiding bij maatschapscontracten, dissociaties, toe – of uittreden van maten, kostenmaatschappen, kostendeling met andere praktijken;
 • Uitleg van afspraken in contracten / hulp bij geschillen rondom contracten;
 • Juridische kwesties rondom praktijkoverdracht (oa: opmaken overeenkomsten praktijkoverdracht);
 • Wet DBA: u werkt als waarnemer en praktijkhouder al geruime tijd samen maar vreest dat die basis niet toekomstbestendig is. U wilt advies over alternatieven en juridische begeleiding bij de vormgeving daarvan;
 • Een verzekeraar voert een controle uit op uw declaraties (materiële controle of fraudeonderzoek) en u wilt hulp;
 • Advies over huurovereenkomsten;
 • U krijgt declaraties bij de zorgverzekeraar niet vergoed;
 • U heeft een issue met een leverancier (bijvoorbeeld een HIS – leverancier of een aannemer);
 • U wilt goede afspraken maken over de inzet van een andere zorgverlener of zorgaanbieder binnen de muren van uw praktijk (bijvoorbeeld een POH – Jeugd of medisch specialist);
 • U wilt goede samenwerkingsafspraken met collega’s maken (Hagro – reglementen, waarneemregelingen, etc.);
 • u wilt samenwerken met collega’s of anderen en zoekt naar de juiste (rechts)vorm / hulp bij de keuze van de juiste juridische entiteit;
 • kwesties rondom het mededingingsrecht: welke afspraken mogen op grond van mededingingsrechtelijke regels wel en niet met collega’s en andere zorgaanbieders worden gemaakt?
 • Ik ben vooral adviseur, maar waar nodig kan ik in veel gevallen ook procederen, bijvoorbeeld in arbitragezaken (maatschapsgeschillen) en (bij de Rechtbank) in zaken met een belang van minder dan €25.000.

Ik wil graag efficiënt te werk gaan, zodat de kosten voor u zo laag mogelijk blijven. Tegelijk is met name bij kwesties rondom samenwerking contact en (groeps)overleg vaak wel van wezenlijk belang. Ook dit kan echter vaak efficiënt plaatsvinden met gebruikmaking van beeldbellen.

Voor huisartsen die LHV-lid zijn: met de LHV heb ik goede samenwerkingsafspraken. Bij het opstellen van veel van de LHV-modelcontracten ben ik betrokken geweest. Deze contracten zijn gemaakt om u zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid te geven in het opstellen. De ervaring leert dat het maken van keuzes binnen met name maatschapscontracten en overeenkomsten van praktijkoverdracht vaak toch minder eenvoudig is dan het lijkt. Ik kan u snel en met veel kennis van zaken adviseren over deze contracten en u het hele proces van opmaak en aanpassing uit handen nemen. Beeldbellen is daarbij een handig instrument om toch (groeps)contact te hebben én efficiënt tot goede vastlegging van afspraken in de contracten te komen.

Wat betreft klassiek gezondheidsrechtelijke kwesties (patiëntenrechten) heb ik ook veel kennis in huis. Mijn advies is echter om daarvoor in eerste instantie contact op te nemen met uw beroepsvereniging (voor huisartsen: KNMG of LHV), zij kunnen u vaak al voldoende gratis verder helpen met een eerstelijns advies, dat scheelt u geld. Uiteraard kan ik u hierin desgewenst verder helpen wanneer u extra hulp of advies nodig heeft.

Twijfel of ik u kan helpen? Neem vooral vrijblijvend contact met mij op, ik kan altijd iets voor u doen. Wanneer ik u niet kan helpen, ken ik vast wel iemand die dat wél kan.

Wat kan ik concreet voor u betekenen?