Van advocaat naar eerstelijnszorgjurist

Als kind had ik de wens om dokter te worden. Uiteindelijk werd dat niet mijn levenspad, maar werd ik in 2000, na een studie Nederlands recht, jurist. In die hoedanigheid ben ik in het begin van mijn carrière zeven jaar advocaat geweest voor ondernemers in voornamelijk het MKB. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met procederen, vooral in zaken met betrekking tot het overeenkomstenrecht. Verder ben ik die periode als curator verantwoordelijk geweest voor de afwikkeling van diverse faillissementen van MKB-ondernemingen.

In 2009 ben ik als zelfstandig ondernemend jurist gestart, waarbij ik mijn focus ben gaan leggen op de zorg. De wereld die mij van kinds af aan al trok. Een wereld met professionals die vaak erg begaan zijn met de medemens. Iets waarin ik mijzelf herken en wat maakt dat ik het bijzonder motiverend vind om met zorgverleners te werken. Aanvankelijk heb ik me vooral toegelegd op maatschapsgeschillen, geschillen rondom nakoming van allerlei soorten overeenkomsten én de juridische afwikkeling van claims van patiënten voor ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners. Dit vooral in opdracht van verzekeraars.

Na zes jaren ondernemen ben ik in 2014 voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaan werken. In die hoedanigheid heb ik me de ins en outs van de eerstelijnszorg en dan met name de huisartsenzorg volledig eigen kunnen maken. Mijn focus lag hierbij vooral op de zakelijke kant van de praktijkvoering. Zo heb ik menig huisarts door het juridische proces van maatschapsvorming of een praktijkovername heen geleid. Ook heb ik veel geholpen bij controles door zorgverzekeraars. Daarnaast was advisering van huisartsen inzake de Wet DBA een rode draad door mijn periode bij de LHV.

Daarnaast heb ik veel cursussen gegeven, onder meer met betrekking tot praktijkoverdracht, het inzetten van zzp’ers in de huisartsenpraktijk (Wet DBA) en juridische vormen van kostendeling.

Gedurende deze periode heb ik mij vakinhoudelijk verder ontwikkeld in het gezondheidsrecht door de Grotius – opleiding gezondheidsrecht te volgen. Een zeer intensieve vervolgopleiding in het gezondheidsrecht, gericht op ervaren juristen die werkzaam zijn in de zorg.

Het bloed kroop waar het niet gaan kon

Het ondernemen, alsmede de wens om met nóg meer betrokkenheid dicht bij de zorgverlener te werken, bleef trekken. Daarom heb ik mij in 2021 opnieuw gevestigd als ondernemend jurist, ditmaal met een duidelijke focus op de eerstelijnszorg. Ik werk overigens nog steeds intensief samen met de LHV.

Ik krijg in mijn werk vooral energie van het voorkómen van juridische problemen door goede constructies en contracten, én het oplossen van complexe situaties zonder dat daar een procedure aan te pas komt.

Mijn vrouw is praktijkhoudend huisarts. Ik ben op deze manier ook privé en met het hart erg betrokken bij het wel en wee van de huisarts en de eerstelijnszorg.

Nevenwerkzaamheden / lidmaatschappen:

  • lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht;
  • Bestuurslid (secretaris) Stichting DSG Zwolle, een organisatie die zich vanuit een christelijke grondslag inzet voor gedetineerden en hen helpt om na gevangenschap weer een weg te vinden in de maatschappij;
  • lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) UMC Groningen. Alvorens medisch – wetenschappelijk onderzoek met mensen kan plaatsvinden, moet op grond van de wet goedkeuring door een METc plaatsvinden. Daarbij wordt de onderzoeksopzet getoetst, alsmede de juridische en ethische aspecten rondom het onderzoek.