Wet DBA: wat zijn de voornemens van het kabinet? Heeft dit gevolgen voor waarneming?

Minister Van Gennip heeft op 5 juli jongstleden een brief [...]