Tarieven en algemene voorwaarden

Aangezien de werkzaamheden die ik voor u kan verrichten zeer verschillend van aard zijn,
kan ik u op deze website slechts de hoofdlijnen schetsen van mijn tariefbeleid:

  • voor incidentele / eenmalige adviezen en werkzaamheden geldt in beginsel een uurtarief. Mijn basisuurtarief is € 185,- exclusief BTW per uur (tarief 2024).
    Indien een goede ureninschatting kan worden gemaakt, kunnen we ook een vaste prijs overeenkomen;
  • Wilt u structureel maar wel flexibel gebruikmaken van mijn diensten? In dat geval is het tarief maatwerk;
  • Interimwerk / inzet van een vast aantal uren per periode? In dat geval is het tarief eveneens maatwerk;
  • In ieder geval geldt dat ik mijn werkzaamheden aanbied voor een beduidend lager bedrag dan de in de advocatuur gebruikelijke tarieven.
    Dit terwijl ik wel ben opgeleid tot advocaat, maar nu niet meer als zodanig praktiseer.

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.
Die vindt u hier.

Wat kan ik concreet voor u betekenen?