De Wtza moet voor 1 januari 2024 volledig zijn geïmplementeerd in uw praktijk. Ziet u door de juridische bomen het bos niet meer? Ik bied u samen met Hulck Advies de helpende hand, zodat u tijdig Wtza – proof bent.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 in werking getreden. De wet geldt voor de gehele eerstelijnszorg. De Wtza zorgt met name bij de grotere praktijken voor de nodige hoofdbrekens. Dit in verband met de verplichte instelling van een interne toezichthouder wanneer de organisatie meer dan 25 zorgverleners telt. Maar hoe richt je nu zo’n raad van toezicht (RvT) in? Wie mogen er zitting nemen in de RvT? Wat doet de Rvt? Hoe regel je het juridisch allemaal goed? Veel grotere praktijken zien door de juridische bomen het bos niet meer.

Daarom heeft Eerstelijnszorgjurist Renkema samen met Hulck Advies BV een product voor u ontwikkeld. Door onze samenwerking haalt u juridische én organisatorische kracht in huis, met veel ervaring in de eerstelijnszorg. Meer info in de folder.

Wat kan ik concreet voor u betekenen?

David Renkema, eerstelijns zorgjurist
David Renkema, eerstelijns zorgjursit